Privacyverklaring

Privacy Beleid Tot Kraals   |  AVG 2018
 
Adresgegevens:
Tot Kraals beschikt alleen over NAW gegevens, telefoonnummers en emailadressen die door klanten zelf worden gegeven. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opmaken van facturen en om de klant op de hoogte te stellen van de status van bestellingen, ook ontvang je na afloop een mail met vraag voor review. Gegevens worden niet doorverkocht of doorgegeven aan derden. Mocht er een uitzonderlijk geval zijn, bijvoorbeeld samenwerking met een derde partij, wordt dit in overleg gedaan met de klant. Persoonlijke gegevens worden 5 jaar bewaard in de administratie van Tot Kraals.

Foto's:
Tot Kraals maakt gebruik van foto's op haar website, social media en beschikt over een lookbook. Voor foto's met herkenbare personen die vanaf 25 mei geplaatst worden is een schriftelijk document ondertekend en hierdoor toestemming verleent door de klant in kwestie. Voor deze toestemming werkt Tot Kraals met 3 leeftijdscategorieen:
1. 0-12 jaar              : schriftelijke toestemming verleend door ouders/verzorgers
2. 12-18 jaar           : schriftelijke toestemming verleend door kind en ouders/verzorgers
3. vanaf 18 jaar     : schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie
Geeft een klant geen toestemming dan worden er alleen onherkenbare foto's gebruikt in de vorm van foto's van producten/ activiteiten, materialen, foto's van de achterkant of gedeeldtelijke ( maar onherkenbare foto's) van de personen. Van alle klanten die toestemming geven voor herkenbare foto's wordt het getekende document 5 jaar bewaard, zie persoonsgegevens.
Voor foto's die gemaakt zijn voor 25 mei 2018 die op de website geplaatst zijn geldt een overgangsperiode van 3 maanden na deze datum. In deze 3 maanden vergaart Tot Kraals de schriftelijke toestemming zoals hierboven beschreven of verwijedrd Tot Kraals foto's met herkenbare personen. Foto's uit het lookbook zullen worden vernietigd d.m.v. een papierversnipperaar. Foto's op Facebook blijven staan.

Beveiliging:
Alle persoonlijke gegevens en foto's zoals hierboven beschreven worden bewaard op een computer met een aparte afgeschremde beveiliging. Dit gedeelte wordt alleen gebruikt en gezien door mij, Linda Koning, en mijn digitale hulp.
 
Datum: 31 maart 2023

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.

Omdat we ervaren en betrouwbaar zijn en ons 100% focus op het beste resultaat hebben we al met vele fantastische klanten mogen werken.