Privacy Beleid Tot Kraals   |  AVG 2018
 
Adresgegevens:
Tot Kraals beschikt alleen over NAW gegevens, telefoonnummers en emailadressen die door klanten zelf worden gegeven. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opmaken van facturen en om de klant op de hoogte te stellen van de status van bestellingen, ook ontvang je na afloop een mail met vraag voor review. Gegevens worden niet doorverkocht of doorgegeven aan derden. Mocht er een uitzonderlijk geval zijn, bijvoorbeeld samenwerking met een derde partij, wordt dit in overleg gedaan met de klant. Persoonlijke gegevens worden 5 jaar bewaard in de administratie van Tot Kraals.

Foto's:
Tot Kraals maakt gebruik van foto's op haar website, social media en beschikt over een lookbook. Voor foto's met herkenbare personen die vanaf 25 mei geplaatst worden is een schriftelijk document ondertekend (of door whatt's app bevestigd bericht) en hierdoor toestemming verleent door de klant in kwestie. Voor deze toestemming werkt Tot Kraals met 3 leeftijdscategorieën:
1. 0-12 jaar              : schriftelijke toestemming verleend door ouders/verzorgers
2. 12-18 jaar           : schriftelijke toestemming verleend door kind en ouders/verzorgers
3. vanaf 18 jaar     : schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie
Geeft een klant geen toestemming dan worden er alleen onherkenbare foto's gebruikt in de vorm van foto's van producten/ activiteiten, materialen, foto's van de achterkant of gedeeltelijke ( maar onherkenbare foto's) van de personen. 
Voor foto's die gemaakt zijn voor 25 mei 2018 die op de website geplaatst zijn gelden de regels voor dat de AVG van toepassing werd. Tot Kraals heeft altijd overlegt met de klant of foto's gebruikt mochten worden, hier is helaas geen schriftelijk bewijs van.

 

Derden:

Het kan zijn  dat bedrijven (locaties) met wie Tot Kraals samenwerkt een foto plaatst op de eigen website ter informatie of met reclame doeleinden, dit kan alleen gebeuren met foto's waar Tot Kraals toestemming heeft gekregen. Zie hierboven..


Beveiliging:
Alle persoonlijke gegevens en foto's zoals hierboven beschreven worden bewaard op een computer met een aparte afgeschermde beveiliging. Dit gedeelte wordt alleen gebruikt en gezien door mij, Linda Koning, en mijn digitale hulp.

GOOGLE ANALYTICS

Wij plaatsen Google Analytics - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

Datum: 12 mei 2024